pódium

Slovník cudzích slov

vyvýšená časť podlahy, stupeň, stupienok; javisko
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pódium

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pódiuo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pódiua
3. D:Datív (komu? čomu?) pódiuu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pódiuo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pódiue
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pódiuom
Plurál (mn. č.)
pódiuá
pódiu
pódiuám
pódiuá
pódiuách
pódiuami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

druh pastierskeho psa s dlhou viacfarebnou srsťou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

shmele gerila typhlopexis rhizodontropia rectosacropexis chalkopyrit perimetron komunard gonalgia 1.dx leukocyty dysgamaglobulinemia