paciscent

Slovník cudzích slov

zmluvná strana; jeden z účastníkov zmluvy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


morská pláž s prepychovým spoločenským vybavením; prímorské nekryté kúpele; piesočná lavica, pobrežná hrádza

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ubikvitny medicinálny erythroblastaemia disinhibicia kortikosterón metallophobia prerekvizita uterinný tyÄ onga sport multilobulatus luxácia