pactum de contrahendo

Slovník cudzích slov

zmluva o budúcej zmluve, v ktorej si účastníci sľubujú plnenie určitej povinnosti, ale až po podpísaní ďalšej zmluvy
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


anglický tvrdý syr typu čedar; dostih trojročných koní na 2400 metrov, stretnutie dvoch miestnych športových oddielov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

emfyzematózne buly monštruózny suita discontinuitas sociálna desirabilita monografia anogenitalis xantochromatický ureterouterinus metachronizmus congressus