panacea

Slovník cudzích slov

domnelý alchymistický všeliek; zázračný liek na všetky choroby
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

všeliek, metóda používaná na všetko
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/panacea

Časté chyby


spevník kratších piesní

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

lajm legitimizácia nutrimentum revizibilnÃx83Æx92Ãx82Æx92Ãx83âx80x9aÃx82½ neuromimesis aorticopulmonalis tagnuť mukocili谩rny apar谩t spermatocytus stannum haematorrhachis