panovačná

Slovník cudzích slov

Časté chyby


stará vojnová aj obchodná veslová loď, na ktorej veslovali otroci a trestanci, galeja

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

konfabel contaminatus odontoma sprocesovanie pharyngotracheitis acuta junkcie after exprimovať impressum exponenciála ochronosis