papula

Slovník cudzích slov

kožný pupenec, pľuzgier
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

pupeň, pupienok
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/papula

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor ulica
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) papula
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) papule
3. D:Datív (komu? čomu?) papuli
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) papulu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) papuli
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) papulou
Plurál (mn. č.)
papule
papul
papuliam
papule
papuliach
papulami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

veličina charakterizujúca elektrický odpor látky, merný elektrický odpor

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

enterogenes salvus chromatick malformatio kontraindikácie retrodeviatio nonšalantnosť inkan脙隆buly termostancia pédia mandibula