paralyzátor

Slovník cudzích slov

chemická látka brzdiaca pôsobenie enzýmov; obranné zariadenie vydávajúce elektrický výboj paralyzujúci zasiahnutú osobu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


lúhovanie; vylúhovanie látok za studena

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

etatizmus nov hav profesionalna etika varioobjektív viróza mikrocytoza erytrocytov negustiózne rhachiocampsis makroelement adsorbova钮 chondroideus