paralyzátor

Slovník cudzích slov

chemická látka brzdiaca pôsobenie enzýmov; obranné zariadenie vydávajúce elektrický výboj paralyzujúci zasiahnutú osobu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


vylúhovanie silíc a iných účinných látok z čerstvých alebo sušených rastlín dlhodobým pôsobením rozpúšťadiel za studena; mäkčenie a rozpúšťanie tkanív rôznymi roztokmi

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

tacet epitendineum, epitenonium dactylospasmus Å¡eltia fétus sotisfikovany prostatodýnia libový predautoriz sagapo hirsutismus