paramagnetizmus

Slovník cudzích slov

zmagnetizovanie látok tak, že ich atómy majú nenulový magnetický moment
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


útočnosť, tendencia napádať iných, ovládať ich

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

multiprogramovanie st茅la inundácia čubrica parametritis tardo inštinkt asyndeton stohovateľn radiopathologia zoofília