pardon

Slovník cudzích slov

prepáčenie, odpustenie, milosť; žiadosť o dovolenie; ospravedlnenie
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pardon

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pardon
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pardona
3. D:Datív (komu? čomu?) pardonu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pardon
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pardone
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pardonom
Plurál (mn. č.)
pardony
pardonov
pardonom
pardony
pardonoch
pardonmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

olejnaté semeno juvie, juviový orech

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

freudizmus dermatopathia kix kix colpocystitis colpoepisiorrhaphia prediktor enteralgia, enterodynia hypodenzný hypodenzný ekonomat