pasteurisatio

Slovník cudzích slov

pasterizácia, spôsob ničenia choroboplodných zárodkov v potravinách zahriatim pod bod varu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


kazeta DAT; magnetofónový nosič digitálneho záznamu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

cysticus skate zmurkat mikro wasser recanalisatio minimalis hypersalivatio epakta tik infalt