pastis

Slovník cudzích slov

bezfarebný francúzsky žalúdočný likér s anízom, anízovka
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pastis

Časté chyby


zneužitie práva na škodu niekoho; vo výpočtovej technike napodobenie systému spracovania údajov alebo jeho časti iným systémom alebo technickým prostriedkom tak, že napodobňujúci systém spracováva tie isté programy a pre rovnaké vstupné údaje poskytuje rovnaké výsledky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

intranzitívny šosáctví kontempl septimus bronchitis demitus erárna potôň paroxizma pulmonarius zombie