patina

Slovník cudzích slov

zelenkavý povlak na kovových predmetoch; starobylý vzhľad; charakteristický ráz niečoho
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

misa, panva
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/patina

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) patina
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) patiny
3. D:Datív (komu? čomu?) patine
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) patinu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) patine
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) patinou
Plurál (mn. č.)
patiny
patin
patinám
patiny
patinách
patinami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nezávislý štátny poverenec pre občianske záležitosti, ochranca verejných práv

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ústna hláska asymptomatický ananás optofón somatotyp uricacidaemia, uricaemia relativizácia hodnôt subacromiálna burzitída polymyositis leucoplakia aux脙颅n