patofóbia

Slovník cudzích slov

chorobný strach z chorôb
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby

patofóbya,

v typológii znečistenia vôd označenie pre čisté vody horských jazier a vodných tokov s malým počtom organizmov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

atropín chotár abstinenčný syndróm hypochondrium jód disolvovať stradivárky refrigeratio lumachela tezaurizmoza infantivnost