pedant

Slovník cudzích slov

prehnane poriadkumilovný, malicherný a úzkoprsý človek; puntičkár, človek lipnúci na malichernostiach, často neprimeraného chovania
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pedant

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pedant
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pedanta
3. D:Datív (komu? čomu?) pedantovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pedanta
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pedantovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pedantom
Plurál (mn. č.)
pedanti
pedantov
pedantom
pedantov
pedantoch
pedantmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

hodiny, orloj

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

myoepithelium ureteratonia kyklop epiphysis secco mikromélia progresívne ante partum aret proprietárny membranocartilagineus