pedestrián

Slovník cudzích slov

chodec; kto pestuje chôdzu ako šport
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


priamočiary; týkajúci sa priamky; štíhly, leptosómny, astenický, dolichomorfný (typ človeka)

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

chemikália virálny virálny subboreál ringľa ringľa basman neopallialis konzistentn脙漏 hypokriticky hypokriticky