pelvis angusta

Slovník cudzích slov

Časté chyby


úprava, usporiadanie niečoho, napr. skladby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

luxácia leukocytopo茅za kompozícia burleska ignoracia exkortne fámulus leptomonas fojer desikacia diskov customizácia