percialna negacia totalnej reality

Slovník cudzích slov

Časté chyby


príznačný, dôležitý

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

vešpery bór depigmentácia rh faktor nulligravida dentificatio antig konkordácia kol exporovať explodovať