periferní vazodilatans

Slovník cudzích slov

Časté chyby


sledovanie pacientov po prepustení z nemocničnej liečby

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

abionóza strelit capa stedry vecer velija schematicus obscenus septigravida humanocentrizmus ateroskler贸za portatile androgýn adaptovať