perihilozní

Slovník cudzích slov

Časté chyby


tradičný japonský šerm, šerm bambusovými palicami

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

modic sekuritizè°©cia tenor teománia trichinela toxiká inhibuje uvolňovanie gluk fotochémia prontne subtemporalis oscheoelephantiasis