perverz

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/perverz

Časté chyby


všeobecné splnomocnenie k zastupovaniu podniku vo všetkých právnych, obchodných a prevádzkových podmienkach

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ekuména introverný s endogénne faktory urolithocystotomia ecclesia militans s haematocytolysis, haemocytolysis zygota ky tese