petrograf

Slovník cudzích slov

odborník v petrografii
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) petrograf
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) petrografa
3. D:Datív (komu? čomu?) petrografovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) petrografa
5. L:Lokál (o kom? o čom?) petrografovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) petrografom
Plurál (mn. č.)
petrografi
petrografov
petrografom
petrografov
petrografoch
petrografmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

jednobunkový rastlinný alebo živočíšny organizmus viditeľný len mikroskopom, najčastejšie jednobunkový

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

thyroidismus spazmolytický účinok matronomia xent psamit hepatinum pterigiofora tectorium heptický paragrafia signatura