piar

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/piar

Časté chyby


jav, pri ktorom sa v určitej vrstve atmosféry nemení teplota s pribúdajúcou výškou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

header-bg-vyklad.png header-bg-vyklad.png dispergovateľný aval polydaktýlia pseudoklony prudérnosť myelóm kontemplovať frustračná tolerancia ellipsoideus