piar

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/piar

Časté chyby


odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu; chromozómová mutácia

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

skimmer metrofil zrete木 solmiza膷n茅 slabiky hirudo antigen cw6 condensator žirafa modernizácia serpent soporosus