pilot

Slovník cudzích slov

vodič lietadla, letec; kormidelník; vodič pretekárskeho automobilu; morská ryba, druh makrely
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pilot

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pilot
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pilota
3. D:Datív (komu? čomu?) pilotovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pilota
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pilotovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pilotom
Plurál (mn. č.)
piloti
pilotov
pilotom
pilotov
pilotoch
pilotmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

druh rádioaktívneho žiarenia vznikajúceho pri rozpade jadra atómu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

anthelix dehumanisatio asynchrÃx83³nny hydriatria komercia chemoreceptor glomerulopathia nebulózny fluktualny šarpej elektrokoagulácia