piperín

Slovník cudzích slov

alkaloid v bobuľkách čierneho korenia
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/piperín

Časté chyby


výživa rastlín schopných fotosyntézy, ktoré však potrebujú k vývoju aj organické látky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

toner thrombophlebitis sepulcrum réaumurova stupnica paulum hypoderma trapezoides xylóza nonagesimus intervertebr谩lna spondylarthr贸za gemmalis