pláž

Slovník cudzích slov

kamenisté alebo piesočné pobrežie rieky alebo mora s možnosťoukúpania
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pláž

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor dlaň
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pláž
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pláže
3. D:Datív (komu? čomu?) pláži
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pláž
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pláži
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) plážou
Plurál (mn. č.)
pláže
pláží
plážiam
pláže
plážiach
plážami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

klam, napodobenina; niečo bezobsažného; prázdny obal tovaru vo výkladnej skrini

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

inkol谩t thrombendarteriitis mukociliè°©rny aparè°©t esophagorrhagia trofoplast neurovisceralis eversio trophologia entezopathia proc coracoideus ohroziť validovaný