pláž

Slovník cudzích slov

kamenisté alebo piesočné pobrežie rieky alebo mora s možnosťoukúpania
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pláž

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor dlaň
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pláž
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pláže
3. D:Datív (komu? čomu?) pláži
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pláž
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pláži
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) plážou
Plurál (mn. č.)
pláže
pláží
plážiam
pláže
plážiach
plážami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

názor zdôrazňujúci význam alebo výlučnosť logiky a matematiky

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

oviger melitococcus acht anechogénny personálna únia blasto degradovat cerberus distinguovaný univerz gambit