plážami

Slovník cudzích slov

Časté chyby


zavádzanie, rozvíjanie priemyslu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

thermonuclearis henry detoxicatio promo akcia highway psamit pneumoretroperitonaeum pergamen nasociliaris teoréma simulovat