platidlo

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/platidlo

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, stredný rod, vzor mesto
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) platidlo
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) platidla
3. D:Datív (komu? čomu?) platidlu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) platidlo
5. L:Lokál (o kom? o čom?) platidle
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) platidlom
Plurál (mn. č.)
platidlá
platidl
platidlám
platidlá
platidlách
platidlami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

slangové označenie hlavne streľnej zbrane; v hudbe rýchly sled tónov nasledujúcich v stupnici za sebou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hézia antiproteasis deliminácia libra mánia/ prokaín lubňa tendopathia kondor layout hosp