playstation

Slovník cudzích slov

herná konzola umožňujúca hrať počítačovým hrám podobné hry na televíznej obrazovke, bez počítača
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


doložka v medzinárodných obchodných zmluvách, podľa ktorej je dodávateľ povinný odovzdať tovar kupujúcemu v stanovenom závode, podniku

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

konkáva sprofanovany sprocesovanie hejtovať impertidentny detinský gracilná antonymá vizuomotorika repasácia prostoreká