plazma

Slovník cudzích slov

priesvitný druh chalcedónu; ionizovaný plyn s vysokou koncentráciou nábojov; živá bunková hmota bez jadra; bezfarebná krvná tekutina; plazmový televízor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/plazma

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) plazma
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) plazmy
3. D:Datív (komu? čomu?) plazme
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) plazmu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) plazme
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) plazmou
Plurál (mn. č.)
plazmy
plazm
plazmám
plazmy
plazmách
plazmami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

tvrdá vojenská čiapka

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

contractilis larvovan媒 docent highmori sebareflexia dizajn, design wrestling determinantný in contumatiam moderna bretón