plazma

Slovník cudzích slov

priesvitný druh chalcedónu; ionizovaný plyn s vysokou koncentráciou nábojov; živá bunková hmota bez jadra; bezfarebná krvná tekutina; plazmový televízor
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/plazma

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) plazma
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) plazmy
3. D:Datív (komu? čomu?) plazme
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) plazmu
5. L:Lokál (o kom? o čom?) plazme
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) plazmou
Plurál (mn. č.)
plazmy
plazm
plazmám
plazmy
plazmách
plazmami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

v stredovekom Taliansku veliteľ žoldnierov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hypob transformácia chronaxia muculentus skotóm urbanus gnathoschisis autotrofia ginepro fyzimonia arthroonychodysplasia