plucny parenchym s diskretnou

Slovník cudzích slov

Časté chyby


laboratórna kalibrovaná sklená trubica na presné odmeriavanie malého objemu kvapalín

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

parazitocenóza filný stigmatizacia litogenéza exibicionizmus quisling myológia femické minerály antimalarikum defervescens komisionár