plyš

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/plyš

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor stroj
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) plyš
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) plyša
3. D:Datív (komu? čomu?) plyšu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) plyš
5. L:Lokál (o kom? o čom?) plyši
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) plyšom
Plurál (mn. č.)
plyše
plyšov
plyšom
plyše
plyšoch
plyšmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

vzájomné doplnenie funkcie rôznych génov

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

soleus vulkán sodomizovaÃ…Â¥ synkr茅za urtica stereoisomeros nazarén terebinthus artikula psyché peripharyngeus