poetika

Slovník cudzích slov

náuka o výstavbe slovesného diela; náuka o básnickom umení
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/poetika

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor Žena
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) poetika
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) poetiky
3. D:Datív (komu? čomu?) poetike
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) poetiku
5. L:Lokál (o kom? o čom?) poetike
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) poetikou
Plurál (mn. č.)
poetiky
poetik
poetikám
poetiky
poetikách
poetikami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

pravidelný osemsten

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

quisling myológia femické minerály antimalarikum defervescens komisionár ufrkla serpens sideropénia rad madidácia