politruk

Slovník cudzích slov

politický komisár v bývalej Sovietskej armáde (politiceskij rukavaditel)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/politruk

Časté chyby


mikroorganizmus medzi vírusom a baktériou, parazitujúci v živých bunkách a vyvolávajúci ťažké infekčné ochorenia, napr. škvrnitý týfus

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

synchrónny zvuk multiplexný monetarizmus epiblast chrotta enterovesicalis ultrafiltratio quadratum oligofág kopulačné pohyby kaolín