polymorfia

Slovník cudzích slov

mnohotvárnosť, rôznotvarosť, heteromorfia, polymorfizmus
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


ozdobná brána japonských chrámov pozostávajúca z dvoch zvislých a dvoch priečnych brvien

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

ústna hláska asymptomatický ananás optofón somatotyp uricacidaemia, uricaemia relativizácia hodnôt subacromiálna burzitída polymyositis leucoplakia aux脙颅n