polynóm

Slovník cudzích slov

mnohočlen (v matematike)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/polynóm

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) polynóm
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) polynóma
3. D:Datív (komu? čomu?) polynómu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) polynóm
5. L:Lokál (o kom? o čom?) polynóme
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) polynómom
Plurál (mn. č.)
polynómy
polynómov
polynómom
polynómy
polynómoch
polynómmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

štádium vývoja motolíc

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

endocyt protéza mesogenitale driver neologizmy microscopos subpyloricus antisemický eupnoicka zè´¸nobiom expiracia