pomológ

Slovník cudzích slov

znalec ovocných stromov, odborník v pomológii
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pomológ

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, životné, vzor chlap, resp. kuli
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pomológ
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pomológa
3. D:Datív (komu? čomu?) pomológovi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pomológa
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pomológovi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pomológom
Plurál (mn. č.)
pomológi
pomológov
pomológom
pomológov
pomológoch
pomológmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

zhodnotenie meny, zvýšenie jej hodnoty

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

blepharochalasis psychotechnika gesto tyÄ onga sport kartografia rel toxicomania distense aliasing budovať slipy