populizmus

Slovník cudzích slov

úsilie o získanie priazne bez ohľadu na vec samotnú
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) populizmus
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) populizmusa
3. D:Datív (komu? čomu?) populizmusu
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) populizmus
5. L:Lokál (o kom? o čom?) populizmuse
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) populizmusom
Plurál (mn. č.)
populizmusy
populizmusov
populizmusom
populizmusy
populizmusoch
populizmusmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

nedostatočná výživa organizmu, nedostatok živín

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

apospória epiphysitis enduro vitráž, vitraj, vitrail konej拧铆 heteroklíza granulocytopathia škuner sacrum transformatívny furt