pospolitosť

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor kosť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pospolitosť
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pospolitosťi
3. D:Datív (komu? čomu?) pospolitosťi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pospolitosť
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pospolitosťi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pospolitosťou
Plurál (mn. č.)
pospolitosťi
pospolitosťí
pospolitosťiam
pospolitosťi
pospolitosťiach
pospolitosťami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

otrava striebrom pri dlhotrvajúcom používaní liekov obsahujúcich striebro

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

elohim ketazón plazmocyt loquacitas čakan telúran audi谩lny regimen totálny audio dubi脙鲁zny