postprimarius

Slovník cudzích slov

postprimárny, nasledujúci po prvej afekcii
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


odstraňovanie uhlíka z určitej látky; zmäkčovanie vody

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

diergol dublet džungľa koxalgia extraventricularis oblácia psilóza, psilósis implementárne intrarekt谩lna perineorrhaphia multicellularis