potikali

Slovník cudzích slov

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/potikali

Časté chyby

potikaly, potykaly, potykali,

ničiť, privádzať na mizinu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

serpent voayet processor primícia halucinóza cherubín, cherub circumflexus diabetes rygol perioperačný neuróza