pozostatok

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pozostatok
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pozostatoka
3. D:Datív (komu? čomu?) pozostatoku
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pozostatok
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pozostatoke
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pozostatokom
Plurál (mn. č.)
pozostatoky
pozostatokov
pozostatokom
pozostatoky
pozostatokoch
pozostatokmi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

podľa sľubu

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

kondenzácia šofér hézia antiproteasis deliminácia libra mánia/ prokaín lubňa tendopathia kondor