pragmatickosť

Slovník cudzích slov

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, ženský rod, vzor kosť
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) pragmatickosť
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) pragmatickosťi
3. D:Datív (komu? čomu?) pragmatickosťi
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) pragmatickosť
5. L:Lokál (o kom? o čom?) pragmatickosťi
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) pragmatickosťou
Plurál (mn. č.)
pragmatickosťi
pragmatickosťí
pragmatickosťiam
pragmatickosťi
pragmatickosťiach
pragmatickosťami

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

cirkevný snem; zhromaždenie cirkevných zástupcov v evanjelickej cirkvi; do roku 1917 najvyšší orgán ruskej pravoslávnej cirkvi

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

morfologia deziluzionovaÃ…Â¥ kontracepcia propolis knizeologia cosmopolitan/search/ boing pervazívny-význam slova melanoblastoma bardus coelioscopia