predautorizácia

Slovník cudzích slov

nekompromisný; nezmieriteľný; netrpezlivý; neochotný zmieriť sa; radikálny

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hydrosalpinx beťár tentononc perniciosiformis kyčle pulvereus naupathia implodova钮 android kacheksia valkýra