predsedens

Slovník cudzích slov

Časté chyby


ešte nenarodený, ale počatý jedinec

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

vegetabilizmus triploida mesencephalitis praepatellaris helmintozoonóza occidens hepatický doprava pelviroentgenographia colocentesis tôňa