premedikácia

Slovník cudzích slov

príprava pacienta na anestéziu pred operačným zákrokom podávaním utišujúcich liekov
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

predpríprava liekmi (napr. pred operáciou)
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


príslušník španielskej vysokej šľachty; veľkorysý človek

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

rhinantritis komiks kognitivizmus caseosus makrocyt ecdemicus desmoplastický lalopatia tromp perimysium Å¡lofík