prerekvizita

Slovník cudzích slov

Povinnosť, ktorá musí byť splnená pred zápisom, či umožnením štúdia ďalšieho predmetu alebo kurzu
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


osoba trpiaca psychasténiou

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

hepatologia cicvor carboneum fyzimonia editorial retribut铆vny arché metrofil hypertrichosis sexsepil dozimetria