pribuzne slova pytat sa

Slovník cudzích slov

Časté chyby


hmotný objekt v kozme, ktorý sa správa tak, akoby sa v ňom nič nenachádzalo, ale pritom sa správa ako obrovská neviditeľná hmota

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

adoptívny parametrizácia kapciozny surreálny homozygosis rotika prekerka fibromyositis come-back, comeback metrofil kongestivny