primaciálny palác

Slovník cudzích slov

palác primasa katolíckej cirkvi
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Časté chyby


lúčovitý, lúčový; stredový, idúci v smere polomeru

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

azyl reg gogoľ absolútorium osteopenia hypomania (submania) elitárny narcis aranžér validný údaj praktiky premorbidný