pro domo

Slovník cudzích slov

pre vlastnú potrebu; iba pre vnútorné účely, dôverne
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/pro domo

Časté chyby


javisko; miesto deja; časť drámy, výstup; výjav

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

pomojiť rubigo rasura commode aerosalón parotitída occipitobasilaris hysteroides doping euthymný systaltický