procesor

Slovník cudzích slov

zariadenie počítača, ktoré vykonáva operácia s dátami, „srdce“ počítača
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

Článok na Wikipédii

http://sk.wikipedia.org/wiki/procesor

Časté chyby


Gramatické kategórie

Podstatné meno, mužský rod, neživotné, vzor Dub
Zdroj: http://sk.openoffice.org (generované zo slovníka pre opravu)

Skloňovanie

Pád Pádová otázka Singulár (j.č.)
1. N:Nominatív (kto? čo?) procesor
2. G:Genitív (z koho? z čoho?) procesora
3. D:Datív (komu? čomu?) procesoru
4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) procesor
5. L:Lokál (o kom? o čom?) procesore
6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) procesorom
Plurál (mn. č.)
procesory
procesorov
procesorom
procesory
procesoroch
procesormi

* Tabuľka bola vygenerovaná pomocou nášho nástroja na automatické skloňovanie slov, ktorý je stále vo vývoji. Vyskloňované tvary nemusia byť zhodné so skutočnými tvarmi spisovnej slovenčiny. Viac

hrací automat

1. asertivita 6. relevantny
2. vikipedia 7. detto
3. sofistikovany 8. empatia
4. submisivny 9. valuta
5. saldo 10. implementacia
#nesprávnesprávne
1. vikipedia wikipédia
2. fópa faux pas
3. sofistikovany sofistikovaný
4. submisivny submisívny
5. sinonimicky synonymický

virálny virálny subboreál ringľa ringľa basman neopallialis konzistentn脙漏 hypokriticky hypokriticky responzívny